บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด"

บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการเกษตร ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด


173 หมู่ที่ 4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

173 หมู่ที่ 4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

แผนที่บริษัท บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด

ได้แก่ 0475558000119
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วาจาทรัพย์อนันต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*