บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด"

บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและรับซื้อเปลือก ลำต้นยาสูบ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายยาสูบ ยาเส้น ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด


201 หมู่ที่ 11 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

201 หมู่ที่ 11 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

แผนที่บริษัท บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0485558000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยิ่งเจริญการเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*