ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร


3/6 ซอยนิติรัฐ ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่

3/6 ซอยนิติรัฐ ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหารเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร

ได้แก่ 0493558000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วาย.มีเดียมุกดาหาร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*