ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค การตรวจสภาพยานยนต์ จักรยานยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุกและยานยนต์ขนส่งทางถน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส


153 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

153 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส

ได้แก่ 0503558000132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลอง เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*