ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อ ขายอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน


107 หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน ตั้งอยู่ที่

107 หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้านเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน

ได้แก่ 0503558000311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนน นั่งร้าน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*