ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้  กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป


237/1 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

237/1 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป

ได้แก่ 0503558000698
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกูลาริตี้ กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*