บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก สินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด


51/8 หมู่ที่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/8 หมู่ที่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0505558000444
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แทน สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*