บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด"

บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อและจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด


7 หมู่ที่ 12 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 หมู่ที่ 12 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด

ได้แก่ 0505558001050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.เอ็น.ดี.เอ.ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*