บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก อุปกรณ์เครื่องผลิตน้ำหยอดเหรียญ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด


221 หมู่ที่ 5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

221 หมู่ที่ 5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

แผนที่บริษัท บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0505558001084
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*