บริษัท มีนาโว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีนาโว จำกัด"

บริษัท มีนาโว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีนาโว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีนาโว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีนาโว จำกัด


80 หมู่ที่ 6 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีนาโว จำกัด ตั้งอยู่ที่

80 หมู่ที่ 6 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท บริษัท มีนาโว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีนาโว จำกัด

ได้แก่ 0515558000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีนาโว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีนาโว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*