ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเคมีภัณฑ์และรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร


56/1 หมู่ที่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร ตั้งอยู่ที่

56/1 หมู่ที่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร

ได้แก่ 0523558000043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*