บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด"

บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า การผลิต ขนมเค็ก อาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด


315/4 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

315/4 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

แผนที่บริษัท บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0525558000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไวท์คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*