ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง


55 หมู่ที่ 4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง ตั้งอยู่ที่

55 หมู่ที่ 4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮงเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง

ได้แก่ 0533558000078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*