บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด"

บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย อาหารสัตว์ ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด


79 หมู่ที่ 9 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด ตั้งอยู่ที่

79 หมู่ที่ 9 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

แผนที่บริษัท บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด

ได้แก่ 0535558000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไก่ไข่ในสวน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*