ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง


270 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง ตั้งอยู่ที่

270 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรืองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง

ได้แก่ 0543558000027
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรัพย์รุ่งเรือง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*