ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์


63 หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์ ตั้งอยู่ที่

63 หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์

ได้แก่ 0553558000078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รมภ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*