บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ การก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


68 หมู่ที่ 1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

68 หมู่ที่ 1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140

แผนที่บริษัท บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0565558000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิรภัทร ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*