ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร


209 หมู่บ้านหนองครก หมู่ที่ 6 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร ตั้งอยู่ที่

209 หมู่บ้านหนองครก หมู่ที่ 6 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร

ได้แก่ 0573558000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพรหมพร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*