ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร


52 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร ตั้งอยู่ที่

52 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร

ได้แก่ 0573558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงทองการเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*