ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร บ้านพัก สถานที่ราชการ ยานพาหนะ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส


355/6 หมู่ที่ 16 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

355/6 หมู่ที่ 16 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส

ได้แก่ 0573558000116
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*