ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,950,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ ซัก อบ รีด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์


19/1 หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์ ตั้งอยู่ที่

19/1 หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์

ได้แก่ 0573558000230
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพอร์ท ลอนดรี คลีนนิ่ง แคร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*