ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58


130 หมู่บ้านบ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58 ตั้งอยู่ที่

130 หมู่บ้านบ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58

ได้แก่ 0573558000302
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น58:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*