ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ายาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล


186 หมู่ที่ 4 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล ตั้งอยู่ที่

186 หมู่ที่ 4 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล

ได้แก่ 0573558000311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนฉายวิมล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*