บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด


174 หมู่ที่ 4 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

174 หมู่ที่ 4 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 57120

แผนที่บริษัท บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0575558000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวรี่อัพ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*