บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด"

บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตรับจ้างผลิตจำหน่ายยาสำหรับตามผลิตภัณฑ์สำหรับตาหรือยาตายาฉีดน้ำ ยาสำหรับฉีดทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด


168 หมู่ที่ 8 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

168 หมู่ที่ 8 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

แผนที่บริษัท บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด

ได้แก่ 0575558000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*