บริษัท แอด อาร์ช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอด อาร์ช จำกัด"

บริษัท แอด อาร์ช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอด อาร์ช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอด อาร์ช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและติดตั้ง ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัติ และอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอด อาร์ช จำกัด


288 หมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอด อาร์ช จำกัด ตั้งอยู่ที่

288 หมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท แอด อาร์ช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอด อาร์ช จำกัด

ได้แก่ 0575558000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอด อาร์ช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอด อาร์ช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*