บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด"

บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด


202 หมู่ที่ 4 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด ตั้งอยู่ที่

202 หมู่ที่ 4 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด

ได้แก่ 0575558000118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์เจริญกิจ 99 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*