ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งสินค้า ให้เช่ารถตู้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์


176/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์ ตั้งอยู่ที่

176/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์

ได้แก่ 0603558000077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเพิ่มทัวร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*