ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี


32/122 หมู่ที่ 12 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี ตั้งอยู่ที่

32/122 หมู่ที่ 12 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี

ได้แก่ 0603558000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*