ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าปุ๋ย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์


9 หมู่ที่ 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

9 หมู่ที่ 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์

ได้แก่ 0603558000140
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลีพาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*