บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด"

บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารเสริมพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด


160/55 หมู่ที่ 10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด ตั้งอยู่ที่

160/55 หมู่ที่ 10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด

ได้แก่ 0605558000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์แอนที 55 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*