บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด"

บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด


59 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

แผนที่บริษัท บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด

ได้แก่ 0605558000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที เอส บี ออยล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*