บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด"

บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด


2/2 หมู่ที่ 2 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/2 หมู่ที่ 2 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

แผนที่บริษัท บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด

ได้แก่ 0605558000125
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกมงคลแอสเซ็ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*