บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด"

บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 7,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายรถไถขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด


96 หมู่ที่ 1 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

96 หมู่ที่ 1 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

แผนที่บริษัท บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0605558000150
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกริชส์ แทรกเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*