ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา


59 หมู่ที่ 12 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา ตั้งอยู่ที่

59 หมู่ที่ 12 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา

ได้แก่ 0623558000158
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ชัยวัฒนา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*