ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา


127/2 หมู่ที่ 2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา ตั้งอยู่ที่

127/2 หมู่ที่ 2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา

ได้แก่ 0633558000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าสองยางการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*