ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส  พงษ์สยาม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 350,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก เครื่ืองทำความเย็น ตู้เย็น ตู้แช่เย็น และอะไหล่ทุกชนิด ทั้งใหม่และใช้แล้ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม


8/13 ถนนชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม ตั้งอยู่ที่

8/13 ถนนชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยามเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม

ได้แก่ 0633558000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเคเอส พงษ์สยาม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*