บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ(ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด


14 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0635558000028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดังดังชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*