ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องตกแต่งอาคาร วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหลายชนิด เครื่องทองแดง และเครื่องเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003


44/28 หมู่ที่ 4 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003 ตั้งอยู่ที่

44/28 หมู่ที่ 4 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003

ได้แก่ 0653558000166
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 2003:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*