บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด"

บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด


1/11 หมู่ที่ 7 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/11 หมู่ที่ 7 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด

ได้แก่ 0655558000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หรรษนันท์ 9 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*