บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและอุปกรณ์โครงสร้างเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


155/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

155/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0655558000109
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สไตล์ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*