บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด"

บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหารเสริมและความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด


1319/25 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1319/25 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0655558000133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*