ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายปูนคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ


245 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ ตั้งอยู่ที่

245 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ

ได้แก่ 0663558000077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งกีคอนกรีตค้าวัสดุ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*