ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจขายตรงสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991


99/1 หมู่ที่ 2 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991 ตั้งอยู่ที่

99/1 หมู่ที่ 2 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991

ได้แก่ 0703558000076
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระรัตน์ 991:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*