ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ขนมแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป


330 หมู่ที่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

330 หมู่ที่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป

ได้แก่ 0713558000050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสวัฒนากรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*