บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด"

บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวนึ่ง ปลายข้าว ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด


94 หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

94 หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

แผนที่บริษัท บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด

ได้แก่ 0715558000060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ข้าวหอมไทย การค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*