บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด"

บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อ ขวด แก้ว เศษเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด


21/1 หมู่ที่ 6 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/1 หมู่ที่ 6 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

แผนที่บริษัท บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด

ได้แก่ 0715558000078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมทอลมาเนีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*