ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ย ยาเคมีเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล


128/7 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล ตั้งอยู่ที่

128/7 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล

ได้แก่ 0723558000050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เค เอส เคมีคอล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*