บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด"

บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำฟาร์มไก่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด


446 หมู่ที่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

446 หมู่ที่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

แผนที่บริษัท บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0725558000167
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญเสริม ฟาร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*