บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด"

บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด


69/50 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/50 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด

ได้แก่ 0735558000469
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พลอยประดับ การช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*